Reflexná masáž - Segmentová masáž

Vznikla začiatkom minulého storočia, od klasickej masáže sa líši technikou hmatov a miestom aplikácie. Je to presný súbor masážnych hmatov, ktoré vykonáva masér na povrchu tela klienta, pri tejto masáži sa nepoužívajú žiadne oleje a emulzie.

Jej základom je existencia vzájomných funkčných vzťahov medzi segmentami kože, svalov, kostí, ciev, nervov a podkožného väziva, a medzi vnútornými orgánmi, ktoré sú inervované z rovnakých segmentov miechy. Vďaka tomu je možné aplikovaním reflexnej segmentovej masáže priaznivo ovplyvniť chorobný proces vo vnútornom orgáne.

 

Na dosiahnutie optimálneho účinku procedúry je potrebné zachovať určitý postup hmatov, na základe čoho vznikli 4 základné zostavy:

  1. Dorzálna – chrbtová
  2. Thorakálna – zostava pre hrudník
  3. Zostava pre šiju a hlavu (vykonáva sa v sede)
  4. Panvová Reflexná segmentová masáž je vhodná pre klientov s ochoreniami vnútorných orgánov a s ochoreniami nervovými a reumatickými.

 

Kontakt

Masážne štúdio Svet masáži OD PRIOR 3 posch.
Nám. SNP 2497
Zvolen


https://www.facebook.com/masazezvolen
++421 911 527 444 rybamarek@gmail.com